Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta.

Print Friendly, PDF & Email

 Wspólnota Wdów Konsekrowanych "Ogród Oliwny"

"Każde powołanie w Kościele jest w służbie świętości, Jednak niektóre — jak powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego — są szczególnym powołaniem w tym względzie. Powołanie do tych stanów jest darem cennym i koniecznym, który potwierdza, że także dzisiaj naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, świadczenie o absolutnym prymacie Boga oraz służba na rzecz ludzkości w duchu Zbawiciela przedstawiają uprzywilejowane drogi ku pełni życia duchowego."

Jan Paweł II,
Orędzie na Tydzień Powołań 2002

Gromadzą się w każdy pierwszy wtorek miesiąca na Mszy Świętej  o godzinie 18:00, a po niej mają spotkanie w salce. Każda Msza Święta jest z intencją w różnych potrzebach Kościoła – dostrzegamy w nich dzieci i młodzież, a w każdy pierwszy wtorek po piętnastym mamy spotkanie modlitewno-organizacyjne. Nasza wspólnota od początku swej formacji włączyła się aktywnie w życie Kościoła:
- czynny udział w uroczystościach parafialnych; w liturgii eucharystycznej i słowa;
- w każdą niedzielę wspólnota bierze udział w procesji darów ołtarza i czyta modlitwę wiernych;
- przygotowuje i prowadzi apele jasnogórskie w miesiącach Maryjnych w wyznaczonym dniu;
- sprawuje opiekę nad kaplicą zakonna – dba o wystrój ołtarza i kwiaty itp.;
- włączamy się do wszelkich prac w parafii tak na rzecz dzieci jak i potrzeb osób dorosłych;
Wspólnota również kontynuuje stałe zadania modlitewne takie jak:
- trwa na modlitwach nieustannego różańca za Ojca Świętego w każdy piątek o godzinie 22:00;
- modli się każdego dnia o godzinie 15:00 koronką do Miłosierdzia Bożego za kapłanów, nasze miasto i ojczyznę;
- codzienna modlitwą jeden dziesiątek różańca za dzieci poczęte – przyjęcie ich w duchową adopcję.
Konsekracja wdów to dalsze życie w rodzinie, nie jest to wymóg życia zakonnego, lecz nadal żyjemy w świecie. Składa się radykalny dar siebie, miłości do Pana Jezusa. Konsekracja jednak sytuuje wdowę w nowym świetle i nadaje im nową jakość wewnętrzną. |Jako wdowy – wolne dla Boga – a zarazem matki i babcie starają się przepoić duchową świadomością sprawy rodzinne, domowe, zawodowe. |Niezbędną pomoc swoim dzieciom i wnukom łączą z modlitwą i ofiarnym orędownictwem za nich przed Bogiem.
 

Bóg jest dla nich wartością najwyższą!
Konsekracja nie zrywa dotychczasowych więzi rodzinnych,
lecz jeszcze bardziej łączy w Bożej Miłości!
 

Przewodnicząca Wspólnoty

   "Wieczysty ślub czystości złożyły publicznie wdowy, aby poświęcić się odtąd całkowicie modlitwie i służbie Kościołowi, żyjąc poza wspólnotą zakonną.

   Konsekracja wdowy, żyjącej w świecie - czyli poza wspólnotą zakonną - znana była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce nie była jednak szerzej praktykowana, chociaż do zakonów i zgromadzeń zakonnych przyjmowano kobiety po śmierci męża.

   Adhortacja apostolska „Życie konsekrowane” rozróżnia pięć form życia radami ewangelicznymi: instytuty zakonne oddane całkowicie kontemplacji, instytuty zakonne oddane dziełom apostolskim — tzw. czynne, instytuty świeckie, stowarzyszenia życia apostolskiego oraz stan dziewic, pustelników i wdów poświęconych Bogu. Te formy życia podejmowane są zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety".
 

Zapraszamy do Wspólnoty Wdów Konsekrowanych "Ogród Oliwny" przy parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie

Msze Święte

W niedzielę i święta: 

6.30, 8.00,  9.30 - młodzież, 

10.00 - w Oborzanach, 10.00 - w Mostnie, 

11.00 - Suma,

11.30 - w Barnówku, 

12.30 - dzieci, 

18.00

W dni powszednie: 

6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 

6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 

18:00,  19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 

8:15 -  Różaniec - poniedziałek - sobota, 

17.15 - Nabożeństwo -  poniedziałek - piątek i niedziela 

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,

czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych 

tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

Galeria