Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta.

Print Friendly, PDF & Email

ImageStowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

 

Duchowość Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki opiera się na przykładzie i wskazaniach ks. Bosko. Jest to duchowość ewangeliczna. Można ją scharakteryzować następującymi określeniami:

* jest to duchowość chrystocentryczna, ukierunkowana na spotkanie osoby Jezusa Chrystusa obecnego w sposób szczególny w misteriach zbawczych celebrowanych w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii i Sakramencie Pojedniania,
* jest to duchowość eklezjalna, wyrażająca się przywiązaniem do papieży i Kościoła, wiernością ich nauczaniu oraz kościelnym sposobem myślenia i zdolnością do współpracy na rzecz budowy Królestwa Bożego,
* jest to duchowość maryjna, odwołująca się do roli Maryi jako Matki Kościoła i Wspomożycielki Wiernych, charakteryzująca się wielkim umiłowaniem Maryi oraz gorliwością w szerzeniu jej kultu,
* jest to duchowość salezjańska, odwołująca się do ewangelicznego doświadczenia duchowo-apostolskiego ks. Bosko i tradycji salezjańskich, kultywowanych przez Rodzinę Salezjańską. Członkowie ADMA uczestniczą w dobrach duchowych Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie oraz innych sanktuarium Wspomożycielki w świecie.

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Image

Członkowie Stowarzyszenia w naszej Parafii m.in.:

- Katarzyna Woźniak - Przewodnicząca;

- Natalia Gawrysiak - Zastępca;

- Stanisalwa Grabowska - Radca;

- Janina Olszak - Sekretarz ;

- Irena Pulikowska - Delegatka.

 

Świętego Jana Bosko zalicza się do grona największych czcicieli Matki Najświętszej. Wychowawca z Valdocco wielokrotnie podkreślał szczególną obecność Maryi Wspomożycielki Wiernych i Jej interwencję w swoim życiu od 9 roku. Nazywał Maryję swoja mistrzynią i przewodniczką. Z wiarą podkreślał, że to Ona go prowadziła, od Niej nauczył się metody wychowania przepełnionej ewangeliczna miłością i dobrocią oraz, że Ona dokonała przez niego “wszystkiego”. We Wspomożycielce Wiernych widział ostoję Kościoła.

9 czerwca 1868 r. w Turynie na Valdocco miała miejsce konsekracja Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Ks. Bosko pragnął, aby z tego Sanktuarium rozeszła się chwała Wspomożycielki na cały świat. Dla wiernych związanych z dziełami salezjańskimi założył Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie czci do Najświętszego Sakramentu i kult Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz włączanie się w apostolat salezjański.

Stowarzyszenie to zostało erygowane przy Sanktuarium w dniu 18 kwietnia 1869 r. przez arcybiskupa A. Riccardiego, pasterza archidiecezji turyńskiej. Papież Pius IX w dniu 5 kwietnia 1870 r. podniósł je do godności arcykonfraterni i obdarzył przywilejem przyłączania stowarzyszeń o tym samej nazwie i o tym samym celu w Archidiecezji Turyńskiej. W 1877 r. przywilej ten zostanie rozciągnięty na cały Piemont, a w 1889 r. przez Papieża, Leona XIII na wszystkie kościoły salezjańskie.

24 lipca 1989 r. ks. Egidio Vigano, Przełożony Generalny SDB uznał przynależność Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych do Rodziny Salezjańskiej. Stowarzyszenie przy Sanktuarium w Turynie jest nazywane “pierwszym – głównym – macierzystym” (Primaria), wszystkie pozostałe są podłączone pod to turyńskie. W okresie od 1891 r. do 1998 r. zostały przyłączone do turyńskiego Stowarzyszenia 3.249 stowarzyszenia lokalne.

W okresie posoborowym Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki zgodnie ze wskazaniami Kościoła odnowiło swój Regulamin, który została zatwierdzony przez ks. Juana Edmundo Vecchiego, Przełożonego Generalnego SDB w dniu 22 sierpnia 1997 r.

ADMA liczy obecnie ok. 35.000 aktywnych członków pochodzących z 39 krajów.

Regulamin Stowarzyszenia wskazuje następujące zadania, które stoją przez jego członkiem:

* właściwie docenić uczestnictwo w życiu liturgicznym, a zwłaszcza w sakramentach Eucharystii i Pojednania;
* osobiście żyć i propagować nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki Wiernych według ducha Ks. Bosko i w harmonii z procesem odnowy dokonującym się w Rodzinie Salezjańskiej;
* odnowić, wzmocnić i żyć praktykami pobożności ludowej, na przykład takimi jak: wspomnienie 24 dnia każdego miesiąca, różaniec, nowenna w okresie przygotowania Święta Maryi Wspomożycielki Wiernych, błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki Wiernych, itd.
* naśladować Maryję podejmując poprzez modlitwę i działanie troskę o najuboższą młodzież i osoby znajdujące się w potrzebie;
* żyć życiem codziennym przyjmując postawy chrześcijańskie, zwłaszcza wdzięczność Bogu za cuda, których nieustannie dokonuje i wierność Jemu, na wzór Maryi, także w godzinie przeżywanych trudności i krzyża.

Duchowość Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki opiera się na przykładzie i wskazaniach ks. Bosko. Jest to duchowość ewangeliczna. Można ją scharakteryzować następującymi określeniami:

* jest to duchowość chrystocentryczna, ukierunkowana na spotkanie osoby Jezusa Chrystusa obecnego w sposób szczególny w misteriach zbawczych celebrowanych w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii i Sakramencie Pojednania,
* jest to duchowość eklezjalna, wyrażająca się przywiązaniem do papieży i Kościoła, wiernością ich nauczaniu oraz kościelnym sposobem myślenia i zdolnością do współpracy na rzecz budowy Królestwa Bożego,
* jest to duchowość maryjna, odwołująca się do roli Maryi jako Matki Kościoła i Wspomożycielki Wiernych, charakteryzująca się wielkim umiłowaniem Maryi oraz gorliwością w szerzeniu jej kultu,
* jest to duchowość salezjańska, odwołująca się do ewangelicznego doświadczenia duchowo-apostolskiego ks. Bosko i tradycji salezjańskich, kultywowanych przez Rodzinę Salezjańską. Członkowie ADMA uczestniczą w dobrach duchowych Sanktuarium Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie oraz innych sanktuarium Wspomożycielki w świecie.

Wspólnota nasza powstała  w 1998 roku założycielem i pierwszym opiekunem był ówczesny proboszcz  ks. Jan Jermak SDB. 24 maja 1999 roku przyrzeczenie złożyło 5 osób i tyle liczyła nasza wspólnota. Pierwszą przewodniczącą została Ewa Kluczyńska, którą  po nowych wyborach w 2000 r. zastąpiła Katarzyna Woźniak. W 2001 roku nasza wspólnota powiększyła się do 10 osób. I w tym samym roku odszedł od nas nasz opiekun ks. Jan, którego przełożeni przenieśli do Szczecina.

We wrześniu 2017 roku opiekunem naszej wspólnoty został Ks. Stefan SZTUBA SDB.

Zadaniem wspólnoty jest modlitwa. Nasza wspólnota podjęła się codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca świętego w intencji powołań kapłańskich, za kapłanów, w intencji wspólnoty oraz za całą parafię. Każdego 24 dnia miesiąca uczestniczymy we Mszy świętej.  o godz. 18.00, a po Mszy  odbywają się spotkania formacyjne naszej wspólnoty. 

Msze Święte

W niedzielę i święta: 

6.30, 8.00,  9.30 - młodzież, 

10.00 - w Oborzanach, 10.00 - w Mostnie, 

11.00 - Suma,

11.30 - w Barnówku, 

12.30 - dzieci, 

18.00

W dni powszednie: 

6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 

6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 

18:00,  19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 

8:15 -  Różaniec - poniedziałek - sobota, 

17.15 - Nabożeństwo -  poniedziałek - piątek i niedziela 

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,

czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych 

tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

Galeria