Imieniny Eleonory, Lenki, Kiejstuta.

Print Friendly, PDF & Email

Instrukcja w sprawie fotografowania i filmowania celebracji liturgicznych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Kierując się troską o właściwy i godny przebieg celebracji liturgicznych oraz dostrzegając potrzebę udokumentowania niektórych ważnych wydarzeń w życiu sakramentalnym wiernych i wspólnoty parafialnej, ustanawiam następujące normy dotyczące fotografowania i filmowania celebracji liturgicznych, obowiązujące w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej:

1. Proboszcz lub rektor kościoła „obowiązany jest czuwać, aby funkcje liturgiczne były godziwie sprawowane i by nie działo się nic, co nie przystoi świętości miejsca oraz poszanowaniu domu Bożego” (por. kan. 562 Kodeksu Prawa Kanonicznego), dlatego są oni odpowiedzialni za przestrzeganie zasad dotyczących fotografowania lub filmowania czynności liturgicznych. W związku z tym, proboszcz lub rektor kościoła, są zobowiązani przed większymi uroczystościami pouczyć zainteresowane osoby o zasadach korzystania z aparatów fotograficznych i kamer video w kościołach.
2. Do sporządzania dokumentacji fotograficznej lub filmowej można dopuścić jedną lub dwie osoby posiadające certyfikat, tj. świadectwo ukończenia specjalnego szkolenia dla fotografów i kamerzystów organizowanego przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej.
3. Certyfikat uprawniający do fotografowania i filmowania celebracji liturgicznych wydawany jest na okres 2 lat, po upływie których może zostać przedłużony, o ile nie zostaną zgłoszone istotne zastrzeżenia dotyczące pracy fotografa lub kamerzysty.
4. W Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej respektowane są certyfikaty wystawione przez kompetentną władzę innych diecezji.
5. Księża proboszczowie i rektorzy kościołów powinni respektować wydane certyfikaty.
6. Osoby pragnące fotografować lub filmować w czasie liturgii powinny uprzednio uzyskać zezwolenie miejscowego proboszcza lub rektora kościoła, któremu należy okazać certyfikat określony w punkcie 2. Osoby te powinny zgłosić się w czasie umożliwiającym poinformowanie ich o przebiegu akcji liturgicznej i miejscu, z którego wolno im fotografować lub filmować oraz uzgodnić szczegóły z celebransem uroczystości.
7. Przed niektórymi uroczystościami, jak np. Pierwsza Komunia Święta, rodzice powinni uzgodnić z proboszczem wybór po jednym fotografie i kamerzyście, którym zostanie udzielone prawo do fotografowania i filmowania uroczystości. Przy wyborze tych osób ważne jest ustalenie czy posiadają one ważny certyfikat wydany przez kompetentną władzę kościelną.
8. Fotograf lub operator kamery powinien - o ile to możliwe - znajdować się poza prezbiterium. Nie mogą oni zajmować miejsca przeznaczonego dla celebransa lub koncelebransów, służby liturgicznej czy osób związanych bezpośrednio z liturgią (kandydaci do bierzmowania, narzeczeni, dzieci pierwszokomunijne itp.).
9. Podczas wykonywania swoich czynności, fotograf i operator kamery zobowiązani są do noszenia godnego i świątecznego ubioru, odpowiadającemu charakterowi uroczystości.
10. Pracę swoją, tak fotograf, jak i kamerzysta, winni wykonywać z dyskrecją, nie przeszkadzając wiernym w pobożnym uczestnictwie w liturgii. Dotyczy to głównie zmiany miejsca, używania światła i posługiwania się sprzętem.
11. Fotograf i kamerzysta powinni bezwzględnie przestrzegać ciszy oraz zajmować postawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Nie mogą prowadzić rozmów i przyjmować postaw niewłaściwych, które mogą być odebrane jako lekceważenie sprawowanych czynności liturgicznych.
12. Podczas czytania słowa Bożego, homilii (kazania) i modlitwy eucharystycznej osoby fotografujące lub filmujące nie powinny poruszać się w kościele, by nie przeszkadzać celebransowi i pozostałym uczestnikom liturgii.
13. Zabrania się ustawiania w prezbiterium dodatkowych źródeł sztucznego oświetlenia jedynie dla potrzeb fotografa lub kamerzysty.
14. Grupowe fotografowanie lub filmowanie uczestników uroczystości jest dozwolone przed rozpoczęciem lub po zakończeniu obrzędów liturgicznych.
15. Fotografom i kamerzystom, którzy nie będą przestrzegać przepisów niniejszej instrukcji, duszpasterze powinni odmówić prawa wykonywania zdjęć lub filmów podczas sprawowania liturgii oraz zawiadomić kompetentną władzę kościelną, która może cofnąć upoważnienie do fotografowania i filmowania celebracji liturgicznych.
16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją oraz w przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu, decyzje podejmuje proboszcz lub rektor danego kościoła.
17. Instrukcja wchodzi w życie od Środy Popielcowej, 25 lutego 2009 roku.

Szczecin, dnia 20 stycznia 2009 r.
Znak: B2 - 1/2009
Zygmunt Kamiński
Arcybiskup Metropolita
Szczecińsko-Kamieński

Msze Święte

W niedzielę i święta: 

6.30, 8.00,  9.30 - młodzież, 

10.00 - w Oborzanach, 10.00 - w Mostnie, 

11.00 - Suma,

11.30 - w Barnówku, 

12.30 - dzieci, 

18.00

W dni powszednie: 

6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 

6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 

18:00,  19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 

8:15 -  Różaniec - poniedziałek - sobota, 

17.15 - Nabożeństwo -  poniedziałek - piątek i niedziela 

iCagenda - Calendar

No event in the calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,

czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych 

tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

Galeria