Msze Święte

W niedzielę i święta: 6.30, 8.00, 9.30 - młodzież, 10.00 - w Oborzanach 10.00 - w Mostnie, 11.30 - w Barnówku, 11.00 - Suma, 12.30 - dzieci, 18.00

W dni powszednie: 6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 18:00, 19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 8:30 -  poniedziałek - sobota, 17.30 -  poniedziałek - piątek i niedziela 

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,  czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,  

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych                tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

 

Ministranci

Print Friendly, PDF & Email

Spis treści

Przebieg formacji LSO

 M I N I S T R A N T

Opracowany przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (KDSL) program formacji ministranckiej obejmuje pięć lat. Pierwsze dwa mają charakter wprowadzający. Następne trzy są rodzajem dziecięcego deuterokatechumenatu, czyli systematycznego wprowadzania w świat wiary i posługi. Uzupełnieniem pracy rocznej są rekolekcje wakacyjne. Oto tematy poszczególnych lat formacji:

 1. KANDYDAT NA MINISTRANTA - Klasa III.


Zwykle dolną granicę wieku ustala się na klasę III. Chłopcy wyrażający chęć zostania ministrantami powinni być po I Komunii św. Początkowe spotkania mają charakter wprowadzający. W I niedzielę Adwentu chłopcy w sposób uroczysty rozpoczynają kandydaturę na ministranta. W poczet kandydatów przyjmuje ich zwykle ks. Proboszcz lub opiekun. Na tę Mszę św. należy zaprosić także rodziców kandydatów. Sam obrzęd przyjęcia kandydatów możemy znaleźć, np. w Agendzie Opolskiej s. 370 - 371. Kandydaci otrzymują komeszki i mogą od tej pory służyć do Mszy św., jednak nie wykonują żadnych posług i nie chodzą po kolędzie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś  zdecydowany - Zapraszamy - Przyjdź z Rodzicami do Księdza Opiekuna.

Okres kandydatury trwa rok. Przed lub po wakacjach, ten drugi termin wydaje się najbardziej odpowiedni, kandydaci po zdaniu egzaminu otrzymują kołnierzyki na znak, że są już ministrantami. Na uroczystej Mszy św. lub po jej zakończeniu (Agenda Opolska s. 372 - 373) otrzymują legitymacje LSO diecezji rzeszowskiej - patrz legitymacja.


 2. CHORALISTA - Klasa IV.

Drugi rok formacji jest bardzo ważny, bo utrwala postawy ministrantury zdobyte w roku ubiegłym. Celem tego roku jest przeżycie przez chłopców osobistego spotkania z Bogiem, który mówi do nas w liturgii. Postawa słuchania Słowa Bożego domaga się aktywnej odpowiedzi. Choralista odpowiada na Słowo Boże swoją wiarą, świadectwem życia, swoim słowem - śpiewy, recytacje, odpowiedzi w czasie sprawowania liturgii. Zatem szczególnym zadaniem choralisty w czasie mszy w. są: śpiewy, recytacje, odpowiedzi. Należy dodać, że nie jest to zadanie łatwe. Z obserwacji wynika, bowiem, że ogół ministrantów w sposób niewystarczający bierze aktywny udział w liturgii poprzez odpowiedzi i śpiew. Zwykle po prostu milczą.

Ważną rolę w spotkaniach odgrywa śpiew (można skorzystać z pomocy animatora muzycznego). Funkcję choralisty, oprócz aktywnego udziału w liturgii, jest dawanie znaków dzwonkami. Tygodniowe spotkania formacyjne odbywają się według programu choralisty (podręcznik i notatnik) - patrz pomoce.


 3. MINISTRANT Światła - klasa V

Ten rok rozpoczyna zasadniczy trzyletni cykl formacyjny. Proponowany program obejmuje:
- wychowanie do życia modlitwy,
- wychowanie do życia liturgicznego,
- wychowanie do życia wspólnotowego,
- wychowanie do życia apostolskiego,
- kształtowanie charakteru.
Jest to rok rozpoczęcia właściwej służby ministranta. Funkcję liturgiczną wykonywaną w tym roku jest noszenie światła w nabożeństwach i procesjach eucharystycznych oraz pełnienie funkcji ministranta światła podczas Mszy św. Symbolem, wokół którego koncentruje się formacja jest światło.


 4. MINISTRANT KSIĘGI - Klasa VI

Ministrant księgi w pracy rocznej koncentruje się przeżyciu prawdy o dziecięctwie Bożym w aspekcie "przez Syna". Cały miniony rok (ministrant światła) pogłębiał swoją wiarę w to, że Bóg jest jego Ojcem i on nosi w sobie życie Boże. Teraz wpatruje się w Jezusa Chrystusa, który jest wzorem każdego dziecka Bożego.
Funkcjami liturgicznymi, jakie ministranci podejmują w tym roku są: ministrant księgi oraz ministrant krzyża.

 5. MINISTRANT OŁTARZA - Klasa I gimnazjum

Ministrant ołtarza przez 5 lat zapoznawał się nie tylko z tajnikami jego posługi przy ołtarzu, ale także był wprowadzany w pewną metodę pracy nad sobą. Formacja ministranta ołtarza jest zakończeniem pewnego etapu drogi i wprowadza w młodzieżową formację deuterokatechumenatu. Na tym etapie poznaje dokładniej swoją posługę wobec kielicha i pateny, chleba, wina i wody oraz funkcje ministranta kadzidła i ministranta wody.
W ten sposób w ciągu 5 lat ministrant zapoznaje się z wszystkimi podstawowymi funkcjami. To wprowadzenie w posługę trwa tak długo, ponieważ nie chodzi tylko o techniczną stronę wykonywanej czynności, którą można opanować w ciągu kilku spotkań, lecz także o jej rozumienie i duchowe przeżywanie. Nierzadko bywa, że chłopiec, nawet gorliwy, który szybko zostaje ministrantem i może wykonywać wszystkie funkcje liturgiczne w sposób nie pogłębiony, szybko się zniechęca i odchodzi.


 L E K T O R

Klasa II Gimnazjum - kandydat na lektora.
Wyróżniający się ministranci mogą zostać lektorami po ukończeniu kursu lektorskiego, jaki odbywa się zwykle, co roku kursy takie odbywają się w każdym dekanacie, a uroczystego błogosławieństwa udziela kandydatom ks. Biskup  w katedrze w Wielki Czwartek.

Kurs lektorski obejmuje formację:
- liturgiczną,
- biblijną,
- życia duchowego,
- fonetyczną

Po ukończeniu kursu lektor otrzymuje odpowiedni wpis do legitymacji LSO. Po roku sumiennego pełnienia swej służby przyznaje mu się znak lektora, który zostaje wklejony w odpowiednim miejscu w legitymacji.

 

Znaki posług ministranckich

Posługi, jakie może pełnić ministrant i odpowiadającym im znakom.

 Znak ministranta wody - zdobywa go ministrant, który opanował symbolikę wody, potrafi asystować kapłanowi podczas chrztu św. i w czasie pokropienia wodę święconą wiernych. Zakres materiału obejmuje podręcznik ministranta ołtarza .


 Znak ministranta krzyża - otrzymuje go ministrant po zapoznaniu się z symbolikę krzyża. Potrafi w sposób prawidłowy nieść krzyż podczas procesji. Posługę tę winni spełniać chłopcy pobożni i gorliwi. Zakres materiału obejmuje podręcznik ceremoniarza .


 Znak psałterzysty - świadczy o poprawnym wykonywaniu psalmów. Dotyczy chłopców uzdolnionych muzycznie. Znaczek ten zdobywa się poprzez udział w specjalnych rekolekcjach wakacyjnych lub po kursie w parafii.


 Znak ministranta kadzidła - Przeznaczony jest dla starszych ministrantów i lektorów. Polega na właściwym wykonywaniu okadzeń podczas uroczystych celebracji liturgicznych. Wymagany zakres wiedzy można znaleźć w podręczniku ministranta ołtarza.

 

 

 

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

362923
DzisiajDzisiaj20
WczorajWczoraj180
W tym tygodniuW tym tygodniu797
W tym miesiącuW tym miesiącu3705
OgółemOgółem362923