Msze Święte

W niedzielę i święta: 6.30, 8.00, 9.30 - młodzież, 10.00 - w Oborzanach 10.00 - w Mostnie, 11.30 - w Barnówku, 11.00 - Suma, 12.30 - dzieci, 18.00

W dni powszednie: 6:30, 9:00, 18:00

W I Piątek miesiąca: 6:30, 9:00, 16:30 - dzieci, 18:00, 19:00 - młodzież

SPOWIEDŹ: podczas każdej Mszy św.

Nabożeństwa: 8:30 -  poniedziałek - sobota, 17.30 -  poniedziałek - piątek i niedziela 

Kancelaria

W tym tygodniu czynna:

wtorek: 9.30 - 11.00  i 15.30 - 17.00,  czwartek:  9.30 - 11.00 i 15.30 - 17.00,  

sobotę: 9.30 - 11.00

W sprawach pilnych - pogrzebowych                tel. 502 588 444

W sprawach duszpasterskich -  rezerwacji Mszy Św. 

debno-parafia@salezjanie.pl

 

Parafialny Zespół Caritas

Print Friendly, PDF & Email

Spis treści

Parafialny Zespół "CARITAS"Caritas

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Pl. Konstytucji 3 Maja 2, 74- 400 Dębno

NIP - 851-205-86-79

Numer Konta:  31 8355 0009 0024 7375 2000 0001
GBS w Barlinku  oddział Dębno


Biuro Parafialnego Zespołu "CARITAS"

Niedziela 9.00 - 10.30 Dyżur
Środa 16.00 - 17.30 Dyżur i wydawanie darów


Parafialny Zespół "CARITAS" działający przy parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności. Pragniemy wyjść na przeciw biedzie ludzkiej, którą coraz częściej spotkamy w naszym mieście. Pragniemy praktycznie realizować naukę Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim, niosąc pomoc duchowa i materialną ludziom będącym w potrzebie, opiekując się ludźmi samotnymi, chorymi, dziećmi, pomagając rodzinom wielodzietnych bez względu na ich wyznanie czy przekonania.

Parafialny Zespół "CARITAS" w różnych formach i przy użyciu różnych środków pomaga najuboższej części naszej społeczności poprzez zaopatrzenie w odzież, obuwie, sprzęt AGD, zakup żywności, opału na zimę, leków, organizację wypoczynku wakacyjnego: dla dzieci. Środki na swoją działalności statutową czerpiemy z zebranych darów, datków i darowizn w tym formie rzeczowej.

Szczególną troską Parafialnego Zespołu "CARITAS"  jest udzielanie pomocy dzieciom, które w sposób nie zawiniony, ponoszą konsekwencje: zubożenia swoich rodziców i opiekunów.

Jeżeli Państwo posiadają możliwość wsparcia finansowego naszej działalności (powyżej podaliśmy nasz numer konto), to z góry w imieniu własnym, oraz osób obdarowanych składamy serdeczne Bóg zapłać.

Parafialny Zespół "CARITAS" dziękuje wszystkim dzieciom z Przedszkola nr. 2 im. Heleny Modrzejewskiej w Dębnie, za przyniesione słodycze, oraz wszystkim za złożone ofiary materialne i żywnościowe na pomoc potrzebującym. W Roku Miłosierdzia dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc dla potrzebujących. Szczęść Boże.


Parafialny Zespół "CARITAS"

Opiekun: PROBOSZCZ Ks. Henryk ŁĄCKI SDB

 

Członkowie - wolontariusze:

 • Aniela Skolasińska
 • Paweł Popławski
 • Teresa Karasewicz
 • Janina Plajzer
 • Maria Łokietek

 


Image

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej jest duszpasterską instytucją charytatywną Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.
Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijański
ej dobroczynności. Posiada osobowość prawną cywilną i kościelną. Działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz własny statut.

Caritas -  co to znaczy?

 • łacińskie słowo oznaczające „miłość”
 • w Biblii: wyjaśnienie tajemnicy samego Boga   „Deus caritas est – Bóg jest miłością”
 • typ miłości: bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca, bez oglądania się na rasę, wyznanie, winę, pokrewieństwo
 • nazwa organizacji charytatywnej Kościoła Katolickiego na całym świecie (w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działa od 1991 roku)

Najważniejsze osoby w Caritas

 • osoby starsze i samotne
 • dzieci dotknięte ubóstwem
 • rodziny wielodzietne
 • osoby niepełnosprawne
 • bezrobotni i bezdomni
 • osoby uzależnione
 • rodziny w trudnej sytuacji materialnej
 • ofiary wypadków i katastrof
 • chorzy i cierpiący
 • ofiary przemocy

 


Po raz kolejny, w okresie Adwentu, trzy organizacje charytatywne: Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego organizują akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Celem tej akcji jest pozyskanie funduszy,które będą wykorzystane na działalność charytatywną związaną z dziećmi.Symbolem akcji są wigilijne świece rozprowadzane przez parafie tych Kościołów. Dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom potrzebującym: ubogim, odrzuconym, zagrożonym patologiami. W wielu polskich rodzinach tradycją stało się zapalanie świecy na wigilijnym stole w miejscu przeznaczonym dla niespodziewanego gościa.

Pieniądze pozyskane w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom wspierają projekty charytatywne realizowane na rzecz dzieci i rodzin. Większość funduszy zasili programy wakacyjnego wypoczynku . W koloniach organizowanych rokrocznie dla dzieci z ubogich rodzin biorą udział tysiące młodych ludzi.

Duża część pieniędzy pozyskanych w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom przeznaczana jest na wsparcie placówek charytatywnych. Do ośrodków takich należą domy samotnej matki i dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych.
Część pieniędzy przeznacza się na dożywianie dzieci w szkołach i pomoc doraźną.
Wigilijna świeca jest w naszych domach czytelnym znakiem, że nasza postawa służby drugiemu człowiekowi powinna być nie tylko od święta.
Zrozumieniu idei Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom służy symbolika światła i ciemności. Światło kojarzone jest z nadzieją i miłością. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełni radości przeżyć Świąt Bożego Narodzenia: dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk żywiołowych, sierotami. Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest – poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym – również uczulenie człowieka na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami.

http://www.szczecin.caritas.pl

 

 


Pod hasłem „Wiara i Miłosierdzie” rozpoczyna się w Środę Popielcową Jałmużna Wielkopostna - doroczna akcja charytatywna prowadzona przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i starszych oraz możliwość ofiarowania im konkretnej pomocy.

b_260_0_16777215_00_images_stories_jamuna_14.jpg

W parafiach trwa mobilizacja zespołów charytatywnych, które przygotują paczki żywnościowe. Parafialne Zespoły Caritas rozprowadzają Paschaliki, Chlebki Miłości, Wielkanocne Baranki i palemki oraz kartki świąteczne, z których dochód zostanie przeznaczony na zakup świątecznych wiktuałów. Zgodnie z chrześcijańską tradycją Paschaliki, zapalane w Wielką Sobotę podczas Liturgii Światła, mają nam przypominać o konieczności spełniania dobrych uczynków względem bliźnich. Żeby świecić Światłem Chrystusa, powinniśmy wypełniać uczynki miłosierne względem ciała i duszy.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi „Solidarni z chorymi”. Celem akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc dla chorych dzieci i dorosłych. Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza ponad milion skarbonek, zachęcając do rezygnacji z konkretnej przyjemności na rzecz wsparcia programu leczenia i rehabilitacji dzieci i dorosłych.

Parafialny Zespół Caritas" składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom, którzy wsparli tegoroczną akcję świątecznej pomocy osobom ubogim.

Akcja Caritas

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas homilii na krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002 r. powiedział: "Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich" (Encyklika o Bożym miłosierdziu, n. 14). (...) Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi (...). Trzeba spojrzeć miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwością godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwrócić się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę za złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało!

 


Image

 

Tradycyjnie, wraz z początkiem wakacji ruszyła Wakacyjna Akcja Caritas. Caritas diecezjalne dysponują 54 własnymi ośrodkami kolonijnymi położonymi w wielu malowniczych zakątkach Polski, 101 wypożycza na wakacje. Jak się spodziewamy, w tym roku na kolonie wyjedzie do ośrodków Caritas ok. 50 tys. dzieci i młodzieży. Caritas parafialne dofinansują wypoczynek 50 tys. dzieci i młodzieży na koloniach, półkoloniach. Dużym powodzeniem cieszą się „wakacje w mieście” w świetlicach Caritas lub świetlicach parafialnych.

W tym roku z powodu kryzysu i trudności w pozyskaniu środków finansowych najprawdopodobniej liczba dzieci i młodzieży, które spędzały Wakacje z Caritas zmniejszy się w porównaniu z poprzednimi latami.

Caritas Polska

Liturgia dnia

Kliknij i czytaj

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 2

74-400 Dębno
woj. Zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 95 760-27-16
http://www.debno.salezjanie.pl
debno@salezjanie.pl
Konto Parafii: GBS Barlinek o/Dębno

80-8355-0009-0046-8578-2000-0001

Odwiedziło nas

362924
DzisiajDzisiaj21
WczorajWczoraj180
W tym tygodniuW tym tygodniu798
W tym miesiącuW tym miesiącu3706
OgółemOgółem362924